Corporate Logos

יזם תרבות?

בוא להפוך רעיון למציאות, בוא ליצור עסק אשר ישקף את ההתלהבות התשוקה והערכים שלך.


הרשות לפיתוח הנגב והמועצה הבריטית בשילוב עם קרן NESTA
(הקרן הלאומית לפיתוח כלים בחדשנות באמנויות, מדעים וטכנולוגיה בריטניה)
פותחות תוכנית ייחודית ליזמי תרבות.

התוכנית מיועדת ליזמי תרבות המעוניינים לפתח מיזם תרבותי - חברתי מחולל שינוי במרחב הנגב.
התכנית הינה ייחודית ומשלבת בין למידה רחבה ומעמיקה, הקניית כלים יזמיים, מנטורינג אישי ובסופה, מספר מיזמים יקבלו סיוע כספי.Tree
לשאלות ומידע נוסף חייגו 08-6705103 או yozmim.tarbut@gmail.com
לשאלות ומידע נוסף חייגו
08-6705103
yozmim.tarbut@gmail.com

*השתתפות בתוכנית כרוכה בעלות של 700 ₪ לשלב א' ובנוסף 300 ₪ לשלב ב'
ניתן להירשם לתכנית עד התאריך 07/07/2015